KDG logo

Toen Fenrir verhuisde naar Antwerpen, stelden we vast dat veel schachten, leden en praesidiumleden al student waren bij KdG Hogeschool; de grote meerderheid zat meer bepaald op KdG campus Groenplaats.

Dat maakte de keuze en de eerste stap naar deze hogeschool al meteen gemakkelijker. Nadat Nick Peeters en Gilles Obourdin, Praeses en Vice-Praeses Fenrir Antwerpen 2016-2017, een aantal interessante gesprekken voerden met KdG, werd duidelijk dat ook Fenrir vanaf het academiejaar 2017-2018, samen met studentenvereniging Eligia, deel zou uitmaken van KdG.

Meer weten over KdG? Ga naar de website!